Tutustu Onni-putkiremontin oppaaseen! | Helsinki, Espoo, Vantaa

1. Onni-putkiremontti tulossa

Onneksi olkoon. Taloyhtiösi on tehnyt hyvän päätöksen valitessaan Bigs Oy:n putkiremontin päätoteuttajaksi. Suuret talotekniset peruskorjaushankkeet vaativat monialaista osaamista ja kaikkien osapuolten välistä luottamusta. Putkiremontteihin erikoistunut Bigs Oy on vakavarainen ja vastuullisesti toimiva yritys, jolle erityisen tärkeää ovat tyytyväiset asiakkaat. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti - viimeisimpänä osoituksena tästä on lanseeraamamme osakas- ja asukaslähtöinen Onni-putkiremontti.

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa osakkaita ja asukkaita varautumaan putkiremonttiin sen kaikissa vaiheissa. Mikäli et löydä vastausta johonkin itseäsi askarruttavaan kysymykseen, auttaa asiakaspalvelumme sinua mielellään.

2. Miksi taloyhtiössäni tehdään putkiremontti?

Käyttövesi- ja viemäriputkien keskimääräinen kestoikä on karkeasti 50 vuotta, hajonnan ollessa kuitenkin suurta. Yleensä taloyhtiöissä seurataan putkien kuntoa säännöllisin kartoituksin. Jossain vaiheessa putket menevät niin huonoon kuntoon, että ne on pakko uusia. Jos välttämättömään remonttiin ei ryhdytä, on kasvavan vedenkulutuksen lisäksi pahimmillaan seurauksena mittava vesivahinko ja paljon alkuperäistä suurempi remontti. Vakuutusyhtiön osuus tällaisen ennakoitavissa olleen vahingon korvauksista voi jäädä odotettua pienemmäksi.

Taloyhtiössäsi yhtiökokous päättää putkiremontin aloittamisesta ja muista samaan aikaan tehtävistä uudistuksista putkien ja muiden taloteknisten järjestelmien kunnon, kuntotutkimusten ja taloyhtiön tilanteen perusteella. Tällä varmistetaan osaltaan kiinteistön arvon säilyminen ja talon pysyminen ajanmukaisena.

3. Tiedottaminen Onni-putkiremontin aikana

Putkiremontin aikainen tiedottaminen on erittäin tärkeää, jotta kaikki osapuolet osaavat jo ennalta varautua edessä oleviin tilanteisiin. Onni-putkiremontissa tiedottaminen on laaja kokonaisuus, jonka toteuttamisesta sovitaan aina yhdessä urakoitsijan, tilaajaorganisaation ja muiden urakan osapuolten kanssa. Tyypillisesti tiedottaminen alkaa yleistiedotteella, jossa kerrotaan olennaisista urakkaan liittyvistä asioista. Osakasmuutosten tilauslomake lähetetään yleensä samassa yhteydessä. Osakasmuutoksilla tarkoitetaan osakkaan huoneistoon haluamia perustasosta poikkeavia ratkaisuja, esim. urakasta poikkeavat kalusteet ja laatat, tai urakkaan kuulumattomia lisätöitä.

Asukastilaisuudessa urakoitsijan edustajat kertovat urakan sisällöstä ja toteuttamisesta, aikatauluista, vastaanottomenettelyistä, asumisjärjestelyistä, huoneiston ja irtaimiston suojaamisesta sekä muista käytännön asioista. Osallistujat saavat osallistua keskusteluun ja kysyä tulevaan putkiremonttiin liittyviä kysymyksiä. Asukastilaisuuteen osallistuminen on erittäin suositeltavaa.

Huoneistokatselmuksessa käydään jokainen huoneisto vuorollaan läpi. Katselmuksessa kerrotaan osakkaalta/asukkaalta/käyttäjältä edellytettävät toimenpiteet ja varmistetaan suunniteltujen ratkaisujen tarkoituksenmukaisuus. Täytetyt ja allekirjoitetut osakasmuutoslomakkeet palautetaan viimeistään tässä vaiheessa, ellei toisin sovita.

Urakan aikana tiedotetaan vesi- ja sähkökatkoksista, osakkailta vaadittavista toimenpiteistä ja muista urakkaan ja aikatauluihin liittyvistä asioista. Usein urakan aikana pidetään asukastilaisuuksia, jotka ovat hyvä väylä käsitellä auki olevia kysymyksiä. Urakan lopulla osakkaille lähetetään erillinen lomake mahdollisten virheiden ja puutteiden raportoimiseksi ja korjaamiseksi.

Tiedotamme remontin etenemisestä ja siihen liittyvistä asioista osakkaita ja asukkaita pääsääntöisesti sähköpostitse ja bigs.fi/oma-bigs -sivujen kautta, jonne saatte omat käyttäjätunnuksenne aloitustiedotteen mukana. Halutessanne tiedotteet voi vastaanottaa myös perinteisenä kirjepostina. Urakka-aikataulut, yhteystiedot sekä vesi- ja sähkökatkotiedotteet ovat nähtävillä myös porraskäytävän ilmoitustaululla tai muussa yhteisesti sovittavassa paikassa.

4. Onni-putkiremonttiin varautuminen

Onni-putkiremontin alkamiseen kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin. On hyvin yleistä, että koko huoneisto tai osia siitä remontoidaan samaan aikaan putkiremontin kanssa, kun asunto on joka tapauksessa pois käytöstä. Onni-putkiremontin yksi kantava ajatus on tarjota mahdollisuus kattavaan remonttiin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Halusitpa uusia keittiösi tai teettää pintaremontin koko asuntoon, onnistuu se kauttamme vaivattomasti. Remonttitoiveista kannattaa olla meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotkin muutokset vaativat rakennus- tai toimenpidelupaa, jotka suunnitelmineen voivat viedä aikaa jopa kuukausia. "Perusremontit", kuten keittiön ja pintojen uusiminen käy toki paljon joutuisammin.

Putkiremontin aikanakin on yleensä mahdollista asua remontin kohteena olevassa huoneistossa. Se on kuitenkin epämukavaa melun, pölyn, vesi- ja sähkökatkojen sekä asunnossa remonttia tekevien työntekijöiden aiheuttaman häiriön takia. Siksi tilapäismajoituksen järjestäminen remontin ajaksi on yksi tärkeimpiä muistettavia asioita. Myös postit tulee kääntää tilapäisosoitteeseen. Halutessasi autamme sinua tilapäismajoituksen etsimisessä.

Pölylle herkät esineet, kuten elektroniikka, soittimet ja taideteokset, kannattaa viedä asunnosta pois remontin ajaksi. Remonttipöly on niin hienojakoista, että hyvästäkin suojauksesta huolimatta se pääsee tunkeutumaan melkein mihin vain. Arvoesineet on hyvä viedä tallelokeroon tai muuhun varmaan paikkaan. Jääkaappi ja pakastin tulee tyhjentää sähkökatkojen takia. Muilta osin suojaustoimista päätetään tapauskohtaisesti. Toimitamme suojausmateriaalia ja annamme tarkemmat ohjeet ennen remontin alkua. Osa seinänvierustoista tulee olla vapaana ja keittiö ja kylpyhuone joko osittain tai kokonaan tyhjinä. Yhteisissä tiloissa olevat häkki- tms. varastot tulee usein tyhjentää osittain tai kokonaan. Taloyhtiön pihalle tai muuhun soveltuvaan paikkaan voidaan tilata erillinen jätelava, johon osakkaat/asukkaat voivat hävittää ylimääräisiä kaatopaikalle meneviä tavaroitaan.

5. Muistilista Onni-putkiremonttiin varautuvalle

 • Tarvittavan rahoituksen järjestäminen remontista aiheutuvien välittömien ja välillisten kustannusten kattamiseksi
 • Asukastilaisuuteen osallistuminen ja sen ja tiedotteiden ohjeiden mukaan toimiminen
 • Väliaikaisen majoituksen järjestäminen
 • Postien kääntäminen väliaikaiseen osoitteeseen
 • Vakuutusten ajan tasalla pitäminen
 • Vuokralaisen tulee sopia vuokranantajan kanssa remonttiin liittyvistä asioista ja näiden vaikutuksesta asumisjärjestelyihin
 • Mahdollisista urakasta poikkeavista ratkaisuista ja lisä- ja muutostöistä päättäminen ja tarvittavien suunnitelmien teettäminen hyvissä ajoin
 • Huonekalujen, kodinkoneiden ja muun irtaimiston suojaaminen
 • Huone- ja varastotilojen tyhjentäminen urakoitsijan ohjeiden mukaisesti
 • Väliaikaisen varastotilan hankkiminen ja tavaroiden kuljettaminen varastoon tarvittaessa
 • Korut ja muut arvoesineet turvaan esim. pankin tallelokeroon
 • Jääkaapin ja pakastimen tyhjentäminen

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä