Onko putkiremontti ajankohtainen?

Ota yhteyttä Bigs Oy:n ammattilaisiin!

Onneksi on Bigs-putkiremontti

Putkiremontti tulossa? Pyydä paikalle Bigs Oy | Helsinki, Espoo, Vantaa


Putkiremontin suunnittelu ja toteuttaminen ei ole aina ruusuilla tanssimista. Bigs-putkiremontin ansiosta se on onneksi entistä helpompaa.

Perinteinen täysimittainen putkiremontti vai kevyempi vesijohtosaneeraus? Uusitaanko kylpyhuoneet ja sähköt samalla kertaa? Olisiko viemärien sukitus uusimista järkevämpää? Näitä ja monia muita linjasaneeraukseen liittyviä kysymyksiä pohditaan monessa taloyhtiössä tälläkin hetkellä. Kustannusten lisäksi valittu ratkaisu vaikuttaa seuraavan talotekniikkasaneerauksen ajankohtaan.

Jokainen taloyhtiö ja talo on omanlaisensa kokonaisuus. Toisin sanoen universaalia, kaikille sopivaa ratkaisua ei ole olemassa. Bigs Oy:n lanseeraama Bigs-putkiremontti helpottaa edellä esitettyihin kysymyksiin vastaamista.


Homma haltuun

Kartoitamme taloyhtiön tilanteen ja taloteknisten järjestelmien kunnon halutessanne jo ennen hankesuunnittelun käynnistämistä. Kartoituksen pohjalta muodostamme yhdessä käsityksen putkiremontin järkevimmästä toteutustavasta.

Hankesuunnitteluvaiheen taloyhtiö toteuttaa valitsemiensa suunnittelijoiden kanssa. Bigs Oy on mukana perehtymässä suunnitelmiin. Tällä tavoitellaan ongelmien havaitsemista proaktiivisesti – ennen kuin ne ehtivät konkretisoitua. Laajan kokemuksemme ja kustannustietoutemme ansiosta osaamme arvioida suunniteltujen ratkaisujen kustannustehokkuutta – ja tarvittaessa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Toinen ja ehkä merkittävin hyöty suunnittelussa mukanaolostamme on suunnitelmapuutteiden ja kalliiden lisätöiden havaitseminen ennalta. Kaikkeen ei tietenkään voida varautua, mutta suurin osa lisätöistä voidaan välttää, kun suunnittelu ja käytännön kokemus kulkevat käsi kädessä.

Toteutussuunnitteluvaiheessa taloyhtiö etenee haluamallaan tavalla ja kilpailuttaa urakan valmiiden suunnitelmien mukaisesti.

Sanoista tekoihin

Suunnitteluvaiheen sekä urakoitsijan kilpailutuksen ja valitsemisen jälkeen päästään tositoimiin. Bigs-putkiremontin varsinainen käytännön työ alkaa suunnitellun aikataulun mukaisesti, usein kellarissa asbestipurkutöillä, asennusreittien avaamisella ja vesijohtorunkojen ja pohjaviemärien asentamisella. Huoneistoissa edetään yleensä linja/porraskäytävä kerrallaan. Työjärjestys sovitaan aina tapauskohtaisesti. Oman huoneiston osalta aikataulu määrittyy yleis- ja linjakohtaisten aikataulujen mukaan.


Bigs-putkiremonttioppaan ohjeiden avulla voit varautua tulevaan putkiremonttiin. Voit myös aina kääntyä puoleemme, mikäli tarvitset apua putkiremonttiin / linjasaneeraukseen liittyvissä asioissa.

Tutustu uuteen esitteeseemme

Monta hyvää syytä valita Bigs-putkiremontti

 • Urakoitsija mukana jo aikaisessa vaiheessa kalliiden lisätöiden karsimiseksi ja suunnitelmien pätevyyden toteamiseksi
 • Osakkailla ja asukkailla oma henkilökohtainen palveluvastaava
 • Monikanavatiedottaminen (räätälöidään aina yhdessä taloyhtiön kanssa)
 • Mahdollisuus joustaviin lisäremontteihin Bigs-putkiremontin yhteydessä
 • Laadukas työnjälki ja pitävät aikataulut

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Opas Bigs-putkiremonttiin

1. Bigs-putkiremontti tulossa


Onneksi olkoon. Taloyhtiösi on tehnyt hyvän päätöksen valitessaan Bigs Oy:n putkiremontin päätoteuttajaksi. Suuret talotekniset peruskorjaushankkeet vaativat monialaista osaamista ja kaikkien osapuolten välistä luottamusta. Putkiremontteihin erikoistunut Bigs Oy on vakavarainen ja vastuullisesti toimiva yritys, jolle erityisen tärkeää ovat tyytyväiset asiakkaat. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti niin työmaalla kuin toimiston puolella.


Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa osakkaita ja asukkaita varautumaan putkiremonttiin sen kaikissa vaiheissa. Mikäli et löydä vastausta johonkin itseäsi askarruttavaan kysymykseen, auttaa asiakaspalvelumme sinua mielellään.


2. Miksi taloyhtiössäni tehdään putkiremontti?


Käyttövesi- ja viemäriputkien keskimääräinen kestoikä on karkeasti 50 vuotta, hajonnan ollessa kuitenkin suurta. Yleensä taloyhtiöissä seurataan putkien kuntoa säännöllisin kartoituksin. Jossain vaiheessa putket menevät niin huonoon kuntoon, että ne on pakko uusia. Jos välttämättömään remonttiin ei ryhdytä, on kasvavan vedenkulutuksen lisäksi pahimmillaan seurauksena mittava vesivahinko ja paljon alkuperäistä suurempi remontti. Vakuutusyhtiön osuus tällaisen ennakoitavissa olleen vahingon korvauksista voi jäädä odotettua pienemmäksi.

Taloyhtiössäsi yhtiökokous päättää putkiremontin aloittamisesta ja muista samaan aikaan tehtävistä uudistuksista putkien ja muiden taloteknisten järjestelmien kunnon, kuntotutkimusten ja taloyhtiön tilanteen perusteella. Tällä varmistetaan osaltaan kiinteistön arvon säilyminen ja talon pysyminen ajanmukaisena.


3. Tiedottaminen Bigs-putkiremontin aikana


Putkiremontin aikainen tiedottaminen on erittäin tärkeää, jotta kaikki osapuolet osaavat jo ennalta varautua edessä oleviin tilanteisiin. Bigs-putkiremontissa tiedottaminen on laaja kokonaisuus, jonka toteuttamisesta sovitaan aina yhdessä urakoitsijan, tilaajaorganisaation ja muiden urakan osapuolten kanssa.


Tyypillisesti tiedottaminen alkaa jo aikaisessa vaiheessa ja ennen urakan alkua pidetään asukastilaisuus, jossa urakoitsijan edustajat kertovat urakan sisällöstä ja toteuttamisesta, aikatauluista, vastaanottomenettelyistä, asumisjärjestelyistä, huoneiston ja irtaimiston suojaamisesta sekä muista käytännön asioista. Osallistujat saavat osallistua keskusteluun ja kysyä tulevaan putkiremonttiin liittyviä kysymyksiä. Asukastilaisuuteen osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Tilaisuudessa jaetaan myös aloituskansio, joka on tuhti tietopaketti linjasaneeraukseen liittyvistä asioista, urakka-aikatauluista, osakasmuutostöistä, urakan mukaisista ja lisähintaisista kalusteista jne. Samassa yhteydessä jaetaan myös osakaskysely, joka tulee palauttaa täytettynä huoneistokatselmukseen mennessä.


Huoneistokatselmuksessa käydään jokainen huoneisto vuorollaan läpi. Katselmuksessa kerrotaan osakkaalta/asukkaalta/käyttäjältä edellytettävät toimenpiteet ja varmistetaan suunniteltujen ratkaisujen tarkoituksenmukaisuus. Mahdolliset tarjouspyynnöt osakasmuutoksista (taloyhtiön urakkaan kuulumattomat lisähintaiset osakkaan tilaamat työt) tulee esittää viimeistään tässä vaiheessa, ellei toisin sovita. Osakaskyselyssä ja muissa aloituskansion materiaaleissa on hyvät ohjeet tähän.


Urakan aikana tiedotetaan vesi- ja sähkökatkoksista, osakkailta vaadittavista toimenpiteistä ja muista urakkaan ja aikatauluihin liittyvistä asioista. Urakan lopulla, kun huoneistot otetaan käyttöön, lähetetään osakkaille erillinen lomake mahdollisten virheiden ja puutteiden raportoimiseksi ja korjaamiseksi.


Tiedotamme remontin etenemisestä ja siihen liittyvistä asioista osakkaita ja asukkaita taloyhtiön kanssa sovitun käytännön mukaisesti mm. sähköpostitse, tekstiviestitse ja kirjeitse. Käytämme tiedottamiseen myös Homerun.net -palvelua (entinen Taloinfo), joka toimii myös tiedotearkistona. Urakka-aikataulut, yhteystiedot sekä vesi- ja sähkökatkotiedotteet ovat nähtävillä myös porraskäytävän ilmoitustaululla tai muussa yhteisesti sovittavassa paikassa.

4. Bigs-putkiremonttiin varautuminen

 

Bigs-putkiremontin alkamiseen kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin. On hyvin yleistä, että koko huoneisto tai osia siitä remontoidaan samaan aikaan putkiremontin kanssa, kun asunto on joka tapauksessa pois käytöstä.


Bigs-putkiremontin yksi kantava ajatus on tarjota mahdollisuus kattavaan remonttiin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Halusitpa uusia keittiösi tai teettää pintaremontin koko asuntoon, onnistuu se kauttamme vaivattomasti. Remonttitoiveista kannattaa olla meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotkin muutokset vaativat rakennus- tai toimenpidelupaa, jotka suunnitelmineen voivat viedä aikaa jopa kuukausia. "Perusremontit", kuten keittiön ja pintojen uusiminen käy toki paljon joutuisammin. Lähes kaikista muutoksista tulee tehdä muutostyöilmoitus taloyhtiölle. Ilmoitus tulee tehdä esim. tilamuutoksista, parketin tai laminaatin uusimisesta, lattialaatan asentamisesta, keittiön allaskaappien vaihtamisesta tai suuremmasta keittiöremontista.


Putkiremontin aikanakin on yleensä mahdollista asua remontin kohteena olevassa huoneistossa. Emme kuitenkaan suosittele tätä: melu, pöly, vesi- ja sähkökatkot aiheuttavat merkittävää asumishaittaa. Lisäksi työntekijät käyvät tekemässä remonttia myös omassa asunnossa. Siksi tilapäismajoituksen järjestäminen remontin ajaksi on yksi tärkeimpiä muistettavia asioita. Myös postit tulee kääntää tilapäisosoitteeseen. 


Pölylle herkät esineet, kuten elektroniikka, soittimet ja taideteokset, kannattaa viedä asunnosta pois remontin ajaksi. Remonttipöly on niin hienojakoista, että hyvästäkin suojauksesta huolimatta se pääsee tunkeutumaan melkein mihin vain. Arvoesineet on hyvä viedä tallelokeroon tai muuhun varmaan paikkaan. Jääkaappi ja pakastin tulee tyhjentää sähkökatkojen takia. Muilta osin suojaustoimista päätetään tapauskohtaisesti.


Toimitamme suojausmateriaalia ja annamme tarkemmat ohjeet ennen remontin alkua. Osa seinänvierustoista tulee olla vapaana ja keittiö ja kylpyhuone joko osittain tai kokonaan tyhjinä. Yhteisissä tiloissa olevat häkki- tms. varastot tulee usein tyhjentää osittain tai kokonaan. Taloyhtiön pihalle tai muuhun soveltuvaan paikkaan voidaan tilata erillinen jätelava, johon osakkaat/asukkaat voivat hävittää ylimääräisiä kaatopaikalle meneviä tavaroitaan.

 

5. Muistilista Bigs-putkiremonttiin varautuvalle

 • Tarvittavan rahoituksen järjestäminen remontista aiheutuvien välittömien ja välillisten kustannusten kattamiseksi
 • Asukastilaisuuteen osallistuminen ja sen ja tiedotteiden ohjeiden mukaan toimiminen
 • Väliaikaisen majoituksen järjestäminen
 • Postien kääntäminen väliaikaiseen osoitteeseen
 • Vakuutusten ajan tasalla pitäminen
 • Vuokralaisen tulee sopia vuokranantajan kanssa remonttiin liittyvistä asioista ja näiden vaikutuksesta asumisjärjestelyihin
 • Mahdollisista urakasta poikkeavista ratkaisuista ja lisä- ja muutostöistä päättäminen ja tarvittavien suunnitelmien teettäminen hyvissä ajoin
 • Huonekalujen, kodinkoneiden ja muun irtaimiston suojaaminen
 • Huone- ja varastotilojen tyhjentäminen urakoitsijan ohjeiden mukaisesti
 • Väliaikaisen varastotilan hankkiminen ja tavaroiden kuljettaminen varastoon tarvittaessa
 • Korut ja muut arvoesineet turvaan esim. pankin tallelokeroon
 • Jääkaapin ja pakastimen tyhjentäminen

Hyvä tiedottaminen on onnistuneen putkiremontin edellytys

Onnistuneeseen putkiremonttiin ei riitä pelkkä laadukas työnjälki. Tärkeää on myös ensiluokkainen palvelu, aikatauluissa pysyminen ja taloyhtiön tarpeisiin räätälöity tiedottaminen.